ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържането на профила на купувача - в сила от 01.10.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
за извършени плащания по Договори за обществена поръчки

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ”Лайф Хоспитал" ЕООД , съгласно приложена спецификация"

Линк към поканата в АОП - номер ID 9044476 от 03,08,2015г,.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка на почистващи препарати и санитарни материали за нуждите на МБАЛ”Лайф Хоспитал ЕООД – Бургас”.

05. март 2015 - 17 март 2015

/прочети повече/

 

АРХИВ