Life Hospital
 
  

  Болницата се състои от осем отделения:

 
Хирургично отделение
Отделение по ортопедия и травматология
Урологично отделение
Неврологично отделение
Гастроентерологично отделение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Функционалното структуриране на болницата дава възможност за извършване на лечебно-диагностична дейност по всички споменати медицински специалности.
Отделение по физиотерапия с рехабилитация

 

Детско отделение

Болницата има акредитационна оценка отлична

за срок от пет години.