ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържането на профила на купувача - в сила от 01.10.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
за извършени плащания по Договори за обществена поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка на почистващи препарати и санитарни материали за нуждите на МБАЛ”Лайф Хоспитал ЕООД – Бургас”

Дата на публикуване в АОП : 05/03/2015 16:00

Срок на валидност на публичната покана : 17/03/2015 16:00

Номер в АОП : 9039438

Линк към поканата

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА

Протокол №1

06.04,2015 10:35

Протокол №2

06.04,2015 10:35

Протокол №3

06.04,2015 10:35

Протокол №4

06.04,2015 10:35

Протокол №5

06.04,2015 10:35

РАЗЯСНЕНИЕ

Заповед

05/03/2015 16:05

Приложение № 1

05/03/2015 16:07

Приложение № 2

05/03/2015 16:09

Приложение № 3

05/03/2015 16:11

Приложение № 4

05/03/2015 16:13

Приложение № 5

05/03/2015 16:15

Приложение № 6

05/03/2015 16:17

Приложение № 7

05/03/2015 16:19

Приложение № 8

05/03/2015 16:21