В медицинският център разположен в сградата на болницата се намират кабинети по:  
   
- вътрешни болести - урология
- гастроентерология - неврология
- хирургия - кардиология
- ортопедия и травматология - педиатрия
- неврохирургия - акушерство и гинекология
- ендокринология и болести на обмяната - анестезиология и интензивно лечение
- онкотерапия - клинична, серологична и

- образна диагностика - Ro, скенер, ехограф

микробиологична лаборатории с над 600 вида дейности

-Кабинет за психологично консултиране

-Психологическа лаборатория за водачи на МПС