В медицинският център разположен в сградата на болницата се намират кабинети по:  
   
- вътрешни болести - урология
- гастроентерология - неврология
- хирургия - кардиология
- ортопедия и травматология - педиатрия
- неврохирургия - акушерство и гинекология
- ендокринология и болести на обмяната - анестезиология и интензивно лечение
- онкотерапия - семеен лекар - д-р Димова

- образна диагностика - Ro, скенер, ехограф

- клинична, серологична имикробиологична лаборатории с над 600 вида дейности

-Кабинет за психологично консултиране

-Психологическа лаборатория за водачи на МПС

 

 

 
 
   
   

В медицинският център Свети Влас има кабинети по:

 

 
-неврология
 
-педиатрия
 
-клинична лаборатория
 
-образна диагностика - Ядрено Магнитен Резонанс, Рентген и Ехограф
 
-семеен лекар - д-р Димова