ПРЕГЛЕДИ
Преглед при постъпване
Преглед при специалист
Преглед от
хабилитирани лица
Преглед от 
външни специалисти
ЛАБОРАТОРНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пакет сърдечна функция
Пакет бъбреци
Пакет чернодробна функция
Пакет електролити
Пакет кръв и коагулации
Хистологични изследвания
ТАБ-тънкоиглена
аспирационна биопсия,
пункция
Микробиология
Хемокултура
Пълно изследване на
кръв и урина
Стандартно изследване
на кръв и урина
Бременност регистрация
Полови хормони- жени
Анемии
Анемии- разширен
Полово трансмисивни
Имунологична диагностика
Пълна кръвна картина -
18 показателя
СУЕ(РУЕ)
Левкограма
Фибриноген
Протомбиново време
Морфология на 
Микроалбумин
DPD(диоксипиридинолин)
Osteocalcin
ß-Cross Laps
Ferritin
NSE(неврон 
специфична енолаза)
CYFRA 21-1
СА 72-4
Beta 2 Микроглобулин
HCG-качествено
определяне 
в кръвта-бременност
Спермограма
Окултни кръвоизливи
Бъбречни и други
конкременти
КАС/AKP/
Наркотични вещества-
качествено определяне 
в урина-пълен тест
Марихуана-ТНС
Опиати
Syphilis(Wass)-RPR,TPHA
HBsAg
HBeAg
Anti HbeAg
HCV
Hepatitis A(anti HAV) IgM
ЕBV IgM
EBV IgG
СПИН(HIV 1/ 2)
Хламидия-IgM
Хламидия-IgA
Цитомегаловирус IgG
Цитомегаловирус IgМ
Helicobacter Pylori IgG
Helicobacter Pylori IgA
Helicobacter Pylori/антиген/
Рубеола IgM
Рубеола IgG
Токсоплазмоза IgM
Токсоплазмоза IgG
Урокултура
Уретрален секрет
Вагинален секрет
Гърлен секрет
Носен секрет
Ушен секрет
Очен секрет
Спермокултура
Раневи секрет
Фекална проба 
Храчка и 
бронхоалвеоларен лаваж
Васерман и фецес /з.кн./
Антибиограма при
микозни инфекции
Цитонамазка
Хистология
Valproic Acid
Определяне на 
кръвна група
Лаймска болест
ANA скрийнинг
Цитология
Онко-кръвен тест
еритроцитите - мануално
Ретикулоцити
Хемоглобинови фракции
Време на кървене
Време на съсирване
АРТТ
Тропонин
Кръвно-захарен профил
Глюкоза
Уреа
Креатинин
Пикочна киселина
Холестерол
HDL-холестерол
LDL-холестерол
VLDL-холестерол
Триглицериди
Фосфолипиди
Общ белтък
Албумин
Билирубин-общ
Билирубин-директен
Билирубин-индиректен
Тимолова проба
AcAT(GOT)
АлАТ(GPT)
Алкална фосфатаза
Гама-GT
СК-Креатинкиназа
Алфа амилаза
LDH
HBDH
Холинестераза
Ca
Fe
К
Na
Cl
Р
ЖСК
С- реактивен протеин
AST
ЕХОГРАФИИ
Корем /всички органи/
Щитовидна жлеза
Малък таз и
пикочо-полова система
Меки тъкани
Доплерова сонография
Ехокардиография
ЕКГ
РЕНТГЕНОГРАФИИ
Череп (включва синуси,
носни кости, села 
турцика и др.)
Прешлени (шийни, 
торакални, лумбални)
Стави (две проекции)
(тазобедренна, колянна,
 глезенна, раменна,
лакътна, гривнена)
Пръсти/ Стъпало
Кости
( бедро, подбедреница, 
ключица, хумерус, 
 предмишница)
Сърце, бял дроб
Корем и таз
* за една проекция
Венозна урография
СКЕНЕР
Глава
Глава с контраст
Корем
Таз
Таз с контраст
Бял дроб
Бял дроб с контраст
Корем
Корем с контраст
АНЕСТЕЗИЯ
Eндотрахeална
Спинална
Венозна
Аксиларен блок
Продължителна
ендотрахeална
ОПЕРАЦИЯ
/ цената включва само оперативно лечение/
Апендектомия
Херния
Холецистектомия
Струмектомия
Оперативни процедури с
голям обем и сложност на
корем и коремни органи
Оперативни процедури с
среден обем и сложност 
на корем и коремни органи
Оперативни интервенции
в областта на ануса 
и перианалното
пространство с малък 
обем и сложност
Оперативни интервенции
в областта на ануса 
и перианалното
пространство със среден
обем и сложност
Ревма фактор(WR)
Хаптоглобин
Ig / 1 показател/
Протеинограма
Трансферин
Витамин В12
Фолиева киселина
LE-антитела
Креатенинкиназа
Урина-общо химическо 
изследване и седимент
Амилаза в урина
Белтък-количество
Урино-захарен профил
Т3
Т4
FT3
FT4
TSH
Anti Tg
Anti TPO
TSHR-AB
LH
FSH
Estradiol
Progesterone
Testosterone
Prolactin
DHEA-S
17-алфа OH progesterone
4 – androstendion
17- кетостероиди
SHBG
PTH(парат хормон)
STH(соматотропен хормон)
Cortizol-АМ
Cortizol-PM
Ванилбадемова киселина
Гликиран 
хемоглобин(HbA1c)
Инсулин(Insulin)
С-пептид
Оперативни процедури с
голям и много голям
обем и сложност на таза
и долния крайник
Оперативни процедури
със среден
обем и сложност на таза
и долния крайник
Абсцес 
интраабдоминален
Фиброколоноскопия
Фиброгастроскопия
Премахване на фиброми/
фиброаденоми
Стрипинг и варицектомии
Екстракции на полип
Вземане на
биопсичен материал
Гръбначномозъчни
операции
Урологични операции
с малък обем и сложност
Урологични операции
със среден обем и 
сложност
Урологични операции
с голям обем и сложност 
Цистоскопия
Холангиография 
Премахване ксантелазми
Дермоабразио/на см²/
Пластика предна
коремна стена
Циркумцизия
ФИЗИОТЕРАПИЯ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Електрофореза"лечение 
с НЧТ"
Магнит-магнитотерапия
Лечение със
средночестотни токове
Индивидуална 
кинезитерапия
Механотерапия с уреди
Терапия с ултразвук
Лечебен масаж на 
горен крайник
Лечебен масаж на 
долен крайник
Лечебен масаж на гръб
Лечебен масаж на кръст
Лечебен масаж на шия
 /масажна яка/
Лимфодренажен масаж