ПРЕГЛЕДИ

преглед лекар(неспециалист)

преглед лекар-специалист/ терапевт, хирург, ортопед, реаниматор, педиатър, сп.образна диагностика (скенер,ехограф,рентген), невролог, кардиолог,гинеколог, кожен, УНГ, ендокринолог/

преглед хабилитирано лице

контролен преглед

контр.преглед-

хабилитирано лице

ЛАБОР.ИЗСЛЕДВАНИЯ

Диагностични пакети

Пълно изследване

на кръв и урина

Стандартно изследване

на кръв и урина

Бременност регистрация

Полови хормони- жени

Анемии

Анемии- разширен

Полово трансмисивни

Имунологична диагностика

Изследвания

Пълна кръвна картина-

18 показателя

СУЕ(РУЕ)

Левкограма

Фибриноген

Протомбиново време

Морфология на еритроцитите-мануално

Ретикулоцити

Хемоглобинови фракции

Време на кървене

Време на съсирване

АРТТ

Тропонин

Кръвно-захарен профил

Глюкоза

Уреа

Креатинин

Пикочна киселина

Холестерол

HDL-холестерол

LDL-холестерол

VLDL-холестерол

Триглицериди

Фосфолипиди

Общ белтък

Албумин

Билирубин-общ

Билирубин-директен

Билирубин-индиректен

Тимолова проба

AcAT(GOT)

АлАТ(GPT).

Алкална фосфата

Гама-GT

СК-Креатинкиназа

Алфа амилаза

LDH

HBDH

Холинестераза

Ca

Fe

К

Na.

Cl

Р

ЖСК

С- реактивен протеин

AST

Ревма фактор(WR)

Хаптоглобин

Трансферин

Витамин В12

Фолиева киселина

LE-антитела

Урина-общо химическо изследване и седимент в

Амилаза в урина

Белтък-количество

Урино-захарен профил

Т3

Т4

FT3

FT4

TSH

Anti Tg

Anti TPO

TSHR-AB

LH

FSH

Estradiol

Progesterone

Testosterone

Prolactin

DHEA-S

17-алфа OH progesterone

4 – androstendion

17- кетостероиди

SHBG

PTH(парат хормон)

STH(соматотропен хормон)

Cortizol-АМ

Cortizol-PM

Ванилбадемова киселина

Гликиран хемоглобин(HbA1c)

Инсулин(Insulin)

С-пептид

Микроалбумин

DPD(диоксипиридинолин)

Osteocalcin

?-Cross Laps

Ferritin

NSE(неврон специфична енолаза)

CYFRA 21-1

СА 72-4

Beta 2 Микроглобулин

HCG-качествено определяне в урина-бременност

Спермограма

Окултни кръвоизливи

Бъбречни и други конкременти

Наркотични вещества-качествено определяне в урина-пълен теств

Марихуана-ТНС

Опиати

Syphilis(Wass)-RPR,TPHA

 

 

 

HBsAg

HBeAg

Anti HbeAg

HCV

Hepatitis A(anti HAV) IgM

Инфекциозна мононуклеоза

(EBV IgG;IgM)

СПИН(HIV 1/ 2)

Хламидия-IgM

Хламидия-IgA.

Цитомегаловирус IgG

Цитомегаловирус IgМ

Helicobacter Pylori IgG

Helicobacter Pylori IgA.

Helicobacter Pylori/антиген/

Инфекциозна мононуклеоза

ЕBV IgM

Рубеола IgM

Рубеола IgG

Токсоплазмоза IgM

Токсоплазмоза IgG

Урокултура

Уретрален секрет

Вагинален секрет

Гърлен секрет

Носен секрет

Ушен секрет

Очен секрет

Спермокултура

Раневисекрет

Фекална проба

Храчка и бронхоалвеоларен лаваж

Васерман и фецес

/за здравна книжка/

Антибиограма при

микозни инфекции

ЕКГ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОСКОПИЯ

фас/профил/общ

Бял дроб-2пр

Шийни прешлени

Торакални/ гръдни.

Лумбални прешлени

Таз

Корем

Синуси

Села турцика

Носни кости

Череп

Тазобедрена става

Колянна

Глезенна

Раменна

Лакетна

Гривнена

Пръсти с /Длан/Стъпало

Пръсти.

скопия бял дроб

скопия хранопровод, тънки черва ,

дебели черва

иригография

бедро

подбедрица

ключица

хумерус

предмишница

СКЕНЕР

Глава

Коляно

гръбначен стълб

бял дроб

корем

таз

ЕХОГРАФИЯ

корем

щитовидна жлеза

млечни жлези

малък таз

бременност над 12г.с

пикочо-полова система

МАНИПУЛАЦИИ

хирургична обработка на рана

/ревизия/

малка/до 3 см/

голяма

шев рана/на шев/

сваляне шевове/на шев/

превръзка рана

ТАТ

Локална анестезия

Инцизия

Дренаж/1бр/

Гипс(без консуматив)

Горен крайник

Долен крайник

Сваляне гипс

Консуматив

Гипсов бинт 1бр

Полимерен бинт 1бр

Пункция на става

имобилизация с ласт.бинт

ортеза за ключица

яка на шийни прешлени

ортеза за палец

ортеза за ръка и рамо

ал.шина за пръст

ортеза за глезен

ортеза за китка

колянна ортеза

Мускулна инжекция

Подкожна

Венозна инжекция

Вътреставна инжекция

Ушна промивка

Мед.транспорт

Издаване документ

Леглоден до 4 часа

Транспортна шина

Патерици

Домашно посещение

/не по спешност/

Утвърдил:

Д-р. С. Иванов /Управител/

 

За справки и цени на тел: 056875050