КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИ МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ”
ПРЕЗ 2017 г.

 

НЕВРОЛОГИЧНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
50
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
3
51
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
5
52
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
7
53
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
7
54
Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
15
56
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
5
57
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 
5
60
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 
5
61
Диагностика и лечение на мултипленна склероза 
3
62
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 
3
63
Лечениенаепилептиченстатус
3
64_1
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
3
64_2
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
3
65
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
20
66
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
10
67
Диагностика и лечение на паркинсонова болест
3
208
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
ЛЧМ-2;
СЧМ-5;
Гр.М-3
 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
68
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
3
69
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
3
71
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
3
72
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
3
74
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума Холецистит – 3 дни
3.апр
75
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
3
76
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
3
 
УРОЛОГИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
141
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
2
143
Трансуретрална простатектомия 
2
144
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
5
145
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 
2
146
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
2
147
Оперативни процедури върху мъжка полова система
2
148
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 
5
149
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
3
150
Оперативни процедури при инконтиненция на урината 
2
151
Реконструктивни операции в урологията 
3
152
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 
2
153
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 
2
154
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 
7
155
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
3
 
ДЕТСКИ ПЪТЕКИ
престой
40_2
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 
4
41_2
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
3
48
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
5
49
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
5
224
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
7
68
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
3
 
РЕАНИМАЦИОННИ ПЪТЕКИ
престой
114
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
2
115
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
2
106_1
Токсоалергични реакции при лица над 18 години
2
106_2
Токсоалергични реакции при лица под 18 години
2
107
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
Според причината
108
Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне
7
114
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
2
115
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
2
 
ХИРУРГИЧНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
69
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
3
72
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
3
74
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума Холецистит – 3 дни
3.апр
147
Оперативни процедури върху мъжка полова система
2
154
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 
7
155
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
3
158
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
2
171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
5-лап4
172
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
10
173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
3
173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
5
174
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
5
175
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 
7-лап5
176
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
6
177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
2
178
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
4
179
Оперативнипроцедуривърхуапендикс
2
180
Хирургични интервенции за затваряне на стома
3
181
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
2
182
Оперативнипроцедуриприхернии
2
183
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
2
184
Конвенционалнахолецистектомия
2
185
Лапароскопскахолецистектомия
2
186
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
4
187
Оперативни процедури върху черен дроб 
4
188
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
4
189
Оператибни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
4
190
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
2
191_1
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
5
191_2
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
5
192
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
3
193
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
2
194
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
2
195
Оперативно лечение при остър перитонит
5
196
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
5
197
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
2
158
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
2
199
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания
2
200
Реконструктивни операции на гърдата по мед. показания след доброкочествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
3
202
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
2
203
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
5
205
Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение
7
208
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
ЛЧМ-2;
СЧМ-5;
Гр.М-3
209
Хирургично лечение при травма на главата
3
216
Спешни състояния в гръдната хирургия
3
232
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
4
235
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
3
 
 
ОРТОПЕДИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
208
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
ЛЧМ-2;
СЧМ-5;
Гр.М-3
210
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
2
211
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност
3
212
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
3
217
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
6
218
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
6
219
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 
3
220
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
3
222
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
2
224
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
7
159
Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система 
2
158
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
2
235
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
3
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПЪТЕКИ
престой
261
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 
3
262
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
7
264
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
7
260
Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 
10
263
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
7
258
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
10
259
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
10
265
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 
7